Candidato Presidente: VINCENZO DE LUCA

PROVINCIA DI NAPOLI

PROVINCIA DI AVELLINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROVINCIA DI CASERTA

PROVINCIA DI SALERNO